E-book : Pogromca PTR i PTC

Statystyki

Skuteczna Reklama w Internecie

Uczestników:2,548

Premiowanych:
Suma wypłat/wydatków:
101.32 PLN
 
Wypłaty
Aktywnych maili: 0

Linki


Twój Link Tutaj!

Partnerzy


§ 1. Uczestnictwo

Aby zapisać się do Bank4Gold.com musisz zaakceptować regulamin Bank4Gold.com ani w żadnym przypadku nie próbować edytować, łamać, dodawać i/lub usuwać częsci tych zasad. Członek firmy zostanie poinformowany w razie zmiany regulaminu poprzez wiadomosć elektroniczna (e-mail) lub w inny możliwy sposób jako osoba zapisana w systemie Bank4Gold.com. Jesli pewne zmiany w regulaminie nie zostana przez Uczestnika zatwierdzone, Uczestnik ma prawo do wycofania się, a tym samym usunięcia konta wraz ze wszelkimi danymi osobowymi z firmy . Kontynuowanie Uczestnictwa w Bank4Gold.com wiaże się z pełnym zaakceptowaniu regulaminu oraz przestrzeganiu wszystkich punktów.

§ 2. Wymogi Uczestnictwa

1. Aby móc uczestniczyć w tym programie Osoba musi mieć ukończone 16 lat jesli wyrażaja zgodę rodzice w uczestnictwie w takich programach. Nasz program jest otwarty dla uczestników z krajów gdzie tego typu działalnosć nie jest zakazana przez lokalny rzad.

2. Zapisujac się do programu w procesie rejestracji musisz podać dane osobowe zgodne z prawda. Nie można utworzyc kilku kont z jednego adresu e-mail. Jedna osoba może mieć w systemie tylko jedno konto, wiaże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwosci logowania się do Bank4Gold.com na więcej niż jedno konto, nawet jesli te konta należa do kilku różnych osób.

3. Tylko od Uczesnika zalezy jaki login i hasło Użytkownik wybierze sobie w systemie. Uczestnik wybiera te dane w procesie rejestracji. Obowiazkiem Osoby zarejestrowanej jest, aby hasła dostępu do konta w Bank4Gold.com były trudno dostępne dla innych poufnych osób, a wręcz niemożliwe do zdobycia. Uczestnik może zmienić informacje o sobie po zalogowaniu się na swoje konto w dziale "Edytuj Swoje Informacje." Wyłacznie użytkownik konta jest opowiedzialny za użycie owego konta w Bank4Gold.com przy prawidłowym zalogowaniu się oraz za czynnosci dokonane na zalogowanym koncie.

4. Użytkownik powinien wystrzegać się wszelkich przykładków oszustwa, czynnosci działajacych na szkodę firmy oraz wszelako uważanych za nielegalne działania pod grozba usunięcia konta z systemu a tym samym usunięcia wszelkich danych osobowych jak i anulowaniu zarobionych pieniędzy i innych form pieniężnych.

5. Rejestrujac się do systemu Bank4Gold.com Użytkownik zobowiazany jest do podania prawdziwego i działajacego adresu e-mail a następnie potwierdzenia go poprzez ponowne wpisanie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany do Osoby Rejestrujacej się formularz rejestracyjny z Bank4Gold.com. Uczestnik powinien zaakceptować możliwosć otrzymywania płatnych maili reklamowych z Bank4Gold.com oraz nieuznawanie tej korespondecji jako SPAM.

6. Adres E-mail który został podany przez Uczestnika przy rejestracji musi być całkowicie sprawny. Użytkownik ma obowiazek sprawdzenia czy dochodza na konto e-mail maile reklamowe, jesli nie to należy wyłaczć filtr antyspamowy na ta korespondencję.

§ 3. Relacje

Webmaster Bank4Gold.com nie ma prawa udostępnić danych osobowych Użytkownika innym, osobom trzecim bez wyraznej zgody Uczestnika do którego te dene należa, więcej w temacie "Polityka Prywatnosci". Webmaster w razie problemów ma obowiazek skontaktowania się bezposrednio z Uczestnikiem którego ta sprawa dotyczy.

§ 4 Ograniczenie w odpowiedzialnosci

Bank4Gold.com nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuczciwych członków i współpracowników biznesowych, ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, przypadkowe lub będace wynikiem złego zrozumienia tego Regulaminu konsekwencje. Bank4Gold.com nie ponosi odpowiedzialnosci nawet w przypadku jesli Bank4Gold.com został poinformowany o możliwych takich uszkodzeniach, niedociagnięciach. Ponadto, Bank4Gold.com ponosi odpowiedzialnosć wynikajacej z tej Umowy i angażuje się do wypłacania zgromadzonych srodków pieniężnych przez Uczestników zapisanych w Bank4Gold.com którzy działaja zgodnie z tym Regulaminem. Kwota jednak nie podlega wypłacie w momencie kiedy Uczestnik nie jest aktywny w Bank4Gold.com, czyli nie loguje sie minimum raz na 14 dni i nie otwiera w tym czasie żadnej ze skierowanych do niego reklam. W takim wypadku, konto takiego uczestnika po 31 dniach nieaktywnosci, zgodnie z Regulaminem Bank4Gold.com może zostać usunięte z programu wraz z usunięciem wszelkich danych osoby zapisujacej się.

§ 5. Wypłata, Płatnosci

1. Uczestnik ma prawo zarabiać w Bank4Gold.com poprzez czytanie maili reklamowych, otwieranie reklamowanych stron ale i także w inne sposoby które umożliwia Bank4Gold.com.

2. Uczestnicy maja prawo i możliwosć zarabiać także przy pomocy osób poleconych, które sa bezposrednio i posrednio zapisane pod nimi na okreslonej ilosci poziomach.

3. Uczestnik zarabia procent od swojego poleconego (za każdego oddzielnie) zgodnie z poziomem poleconych i jego oprocentowaniem z góry ustalonym przez Bank4Gold.com.

4. Uczestnik może wypłacić zgromadzone zarobki na (wpisać formy płatnosci: np: PayPal, Polskie Konto w tradycyjnym banku.).

5. Bank4Gold.com wypłaca zgromadzone zarobki w momencie kiedy sa one równe lub przekraczaja kwotę minimalnej wypłaty z góry ustalonej przez Bank4Gold.com i widocznej w informacjach o firmie.

6. Kiedy Uczestnik Bank4Gold.com osiagnie minimum wtedy może zarzadać wypłaty w spacjalnym dziale na swoim koncie Wypłata zostanie zrealizowana najpzniej w ciagu 14 dni.
a). W przypadku przekroczenia terminu 30 dni, serwis wypłaci część z wybranej nagrody w postaci 5 zł. Działanie takie ma na celu zmniejszenie kolejki oczekujących.
b). Przy każdej wypłacie nagrody, potrącany jest koszt operacji bankowych. Posiadamy konto w mBank który pobiera od każdego przelewu 1,5 zł prowizji.

§ 6. Spam

Nie możesz promować swojego linku poleconego w niedozwolony i niechciany przez adresata sposób. (tzw. SPAMMING), Nie możesz także promować swojego linku poleconego poprzez grupy dyskusyjne, ani inne metody przy których Twoja wiadomosć odczytałyby osoby które tego niechca, tyczy się do tego każda forma i metoda masowej komunikacji. Zaisujac się do Bank4Gold.com wyrażasz pełna zgodę na otrzymywanie reklam z tej firmy oraz w tym przypadku nie możesz uznawać tych maili reklamowych jako SPAM.Bank4Gold.com nie ma prawa przekazywać twoich danych osobowych, osobom trzecim a tym samym podawać innym twój mail w celu otrzymywania "niechcianej" korespondencji więcej w "Polityce Prywatnosci". Bank4Gold.com nie zachęca i niepopiera SPAMu, a wręcz stara się działać przeciwko niemu.