E-book : Pogromca PTR i PTC

Statystyki

Skuteczna Reklama w Internecie

Uczestników:2,548

Premiowanych:
Suma wypłat/wydatków:
101.32 PLN
 
Wypłaty
Aktywnych maili: 0

Linki


Twój Link Tutaj!

Partnerzy


Polityka Prywatnosci

1. "bank4gold.com" ma zgodę i prawo na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zatwierdzona przez Własciciela tych danych poprzez zaakceptowanie Regulaminu "bank4gold.com" jak i Umowy Polityki Prywatnosci na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celu:
- zawierania umów biznesowych na mocy których Uczestnik "bank4gold.com" jest:
a) reklamodawca
b) reklamobiorca
- działania majacego na celu wypłatę zgromadznych srodków przez Użytkownika.
- działania majacego na celu przyjęcie pewnych kwot pieniżnych od Użytkownika.

2. "bank4gold.com" nie ma prawa przetwarzać i wykorzystywać zgromadzonych danych osobowych Uczestników w innych celach niż wymienione w pkt.1

3. "bank4gold.com" nie ma prawa udostępniania danych osobowych Uczestników osobom trzecim bez wyraznej zgody własciciela tych danych.

4. "Bank4Gold.com" ma prawo do przechowywania i gromadzenia danych osobowych, numerów ip jak i plików cookies w celu:
- działania przeciwko oszustwom
- uniedostępnienia możliwosći zarabiania osobom nagmiennie oszukujacym i umyslnie łamiacym Regulamin oraz wszelkie zasady obowiazujace w "bank4gold.com".
- łatwego, protsego i automatycznego logowania

5. Każdy z zarejestrowanych Uczestników ma prawo zarzadać zmiany/poprawy swoich danych osobowych na aktualne, jak i zarzadać usunięcia konta wraz z wszelkimi danymi osobowymi dotyczacymi Użytkownika, lecz "Bank4Gold.com" ma prawo zachować nr ip w razie podejrzenia Użytkownika o oszustwo.
.